CHP

Projeler

  Öncelikli Projeler

Kentsel Dönüşüm Çalışmaları

 Depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm

 Bilimsel bina tespit çalışmaları

Marmara depremlerinden doğrudan etkilenen ve ciddi risk taşıyan kentimizde, tüm ilçelerde bilimsel bina tespit çalışmalarını başlatacak ve en kısa sürede tamamlayacağız. Başta inşaat mühendisleri odası olmak üzere, tüm ilgili meslek odalarının oluşturduğu bir heyet ve üniversitelerle işbirliği içinde yürütülecek bina tespit çalışmaları sonucunda, kentimizin yapı stokunun durumunu saptayacak ve bu veriler ışığında bina yenileme ve güçlendirme çalışmalarını gerçekleştireceğiz.

 Erişilebilir Kocaeli bina envanteri

Bina tespit çalışmalarından elde ettiğimiz sonuçlara, tüm Kocaelili vatandaşlarımız belediyemizin internet sitesinden erişebilecek. Böylelikle, oturdukları binanın, hem ada bazında yapı stokunun hem de mahallelerinin yapı stokunun durumunu net bir şekilde öğrenip güçlendirme ya da yenileme çalışmaları için harekete geçebilecekler. Bu şeffaf yaklaşımla, komşuların bir araya gelerek ada bazlı yenileme için uzlaşmalarına da öncü olmak istiyoruz.

 Bina güçlendirme seferberliği

6306 sayılı Kanun binaların yıkılıp yapılması dışında güçlendirme işlemine de olanak sağlıyor. Yani riskli yapıya ilişkin yıkım kararlarının, maliklerin istemiyle güçlendirme kararına dönüştürülmesi mümkün. Güçlendirme süreci için, öncelikle bilimsel verilere dayanılarak, binanın güçlendirilmeye uygun olduğunun yetkililerce saptanması gerekli. Eğer bina için güçlendirme yeterliyse, bu yöntem hem daha az masraflı hem de çevreye çok daha az zararlı, tercih edilecek bir yöntem. Üniversitelerin işbirliğiyle, güçlendirme çalışmalarına uygun binaların tespitini yapıp, taahhüt firmaları, bankalar, sigorta şirketleriyle işbirliğine girerek en uygun fiyatlarla depreme dayanıklı konut stoku artırmayı hedefleyeceğiz.

 Afet Koordinasyon Merkezleri

Afet Koordinasyon Merkezleri; Kocaeli’nin tüm ilçelerinde, yapı stokunun eski ve yoğun olması sebebiyle riskli yapı iş ve işlemleri devam ederken olası bir afet anında ve sonrasında ihtiyaç duyulan operasyonlarının sürdürülebilirliği ve kesintiye uğramaması açısından çok önemli. Bu noktada, içerisinde Afet Komuta Merkezi, Afet Yönetim Sistemi, Aşevi, Arama/Kurtarma Sistemi, Afet Eğitim Merkezi ve Lojistik Merkezinin yer aldığı merkezi düzeyde bir Kocaeli Afet Koordinasyon Merkezi ve her ilçede kurulacak Afet Koordinasyon Merkezleri için hemen harekete geçeceğiz.

Deprem toplanma alanlarında Acil Müdahale Merkezleri açacağız

 Deprem toplanma alanlarında Acil Müdahale Merkezleri açacağız

Hiç zaman kaybetmeksizin tek tek deprem toplanma alanlarını gözden geçirecek ve yeni deprem toplanma alanları oluşturmak için çalışmalar yapacağız. Bu alanlarda normal yaşam sürecinde ihtiyacımız olan sağlık ocağı, kent lokantası, kreş gibi ihtiyaçları konuşlandırmak depremde de kullanacağız. Birbirine yakın birkaç toplanma merkezine doğrudan acil müdahale yapabilecek sağlık ocakları açacağız. Bu sağlık ocakları afetler haricinde halk sağlığı hizmetlerinde çağ atlamamızı da sağlayacak.

 Depreme dirençli kamu binalarının inşası

Deprem anında ve sonrasında, vatandaşlarımızın deprem toplanma alanları dışında kamu binalarında güvenli bir şekilde konaklayabilmeleri amacıyla, başta okul, hastane olmak üzere tüm kamu binalarıyla depo ve AVM gibi özel yapıların güçlendirme çalışmalarını tamamlamak için ilgili kamu kurumlarıyla ortaklaşa bir aksiyon planı belirleyecek ve hemen çalışmalara başlayacağız.

 Yapı kooperatiflerine öncülük edeceğiz

Öncelikle oluşturulan Yuvam Kocaeli İmar A.Ş. insan odaklı bir kentsel dönüşümün ve ve sosyal konut üretiminin merkezi olacak. Ayrıca sağlam, konforlu ve çağdaş yapılaşmanın önünü açmak ve depreme dayanıklı bir kent kurmak amacıyla, yapı kooperatiflerinin kuruluşunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak kolaylaştırıcı olmakla kalmayacak; gerekli lojistik desteği de vereceğiz. Hizmete açacağımız beton üretim tesisleriyle bu kooperatiflerin kaliteli ve uygun fiyatlı betona ulaşmasını sağlayacağız. Müteahhitlerle kooperatif yönetimlerini bir araya getirerek, en uygun koşullarda halkımızın konut sahibi olması için garantör olacağız. Aynı zamanda sigorta şirketleriyle yapacağımız protokollerle müteahhitlerin çeşitli sebeplerle inşaatı tamamlayamaması durumunda, gerekli güvenceyi sağlayacak ve inşaatların tamamlanması için gerekli finansal altyapıyı sağlayacağız.

 Ada bazlı kentsel dönüşüme teşvik

Belediyemiz, Kent Konut A.Ş. aracılığıyla kentsel dönüşümü gerçekleştirecek; projelerimizle depreme dayanıklı binalar ve ihtiyaç sahiplerine sosyal konutlar inşa edeceğiz. Parsel bazlı kentsel dönüşüme göre çok daha hesaplı ve planlı bir kentsel dönüşümü hayata geçirmek amacıyla ada bazlı kentsel dönüşümü destekleyeceğiz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yetkili birimleri, bina sakinlerinin uzlaşmasında arabulucu görevi üstlenerek bu çalışmaların hızlanmasını sağlayacak. Bankalarla belediye arasında yapılacak protokollerle olabilen en uygun kredi koşullarını sağlarken bir yandan da taahhüt firmalarıyla ada bazlı kentsel dönüşümde metrekare inşaat fiyatlarında en uygun koşullarla sözleşmeler yapılması için görüşmeler sürdüreceğiz. Teslim tarihlerinin takipçisi olacak, gerekli hukuki müdahalelerde yurttaşların destekçisi olacağız.

 Büyük deprem eğitimi kampanyası

Deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında gerekli bilgilere sahip olmak hayat kurtarır. Bu amaçla, afet öncesi ve sonrası bilgilendirme çalışmalarını, Kocaeli’nin tüm ilçelerinde bir eğitim seferberliğiyle yaygınlaştıracağız.

 

 

Entegre Ulaşım Projeleri

 Entegre ulaşım projeleri

 Kocaeli entegre metro sistemi

Kocaeli'de ulaşıma kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm oluşturmak amacıyla, Kocaeli Entegre Ulaşım Sistemi’ni hayata geçireceğiz. Kocaeli’ni doğu ve batı akslarında birbirini bağlayacak metro, hafif raylı sistem ve otobüs hatlarından oluşan bir ulaşım ağında birleştireceğiz. Aktarmalı ve güzergâhtaki her ilçede bir transfer merkeziyle diğer ilçelere bağlanacak bu ulaşım ağıyla, Kocaeli'de ulaşım hem konforlu hem de hızlı bir nitelik kazanacak.

Deniz ulaşımı

 Deniz ulaşımının kullanımını artıracağız

İzmit Körfezi’ne kıyısı olan tüm ilçelere deniz ulaşımının rahatlığını getireceğiz, sefer sayılarını talepler doğrultusunda artıracağız. Gölcük ve Derince iskelelerini bu ilçedeki vatandaşlarımızın kolayca ulaşabilecekleri yeni yerlerine alacağız. Deniz ulaşımını yaygınlaştırarak otobüs ve raylı sisteme entegre edeceğiz. Deniz ulaşımı üzerine farkındalık projeleri geliştirerek halkımızı deniz ulaşımını kullanmaya yönlendireceğiz.

 Kocaeli-İstanbul ulaşımını kolaylaştıracağız

Kartal’a gitmekte olan ve metro ile entegre 200 hattı, Çayırova Tren İstasyonu’na yönlendirerek Marmaray ile entegrasyonu sağlayan 435 MR ya da Sabiha Gökçen Havalimanı’na sefer düzenleyen 250 numaralı hatlarımız gibi hatlardaki sefer sayılarını artıracak, saatleri uzatacak ve ulaşım fiyatlarında indirimler yapacağız. Kardeş Büyükşehir Kart bu hatlarda geçerli olacak.

TEM Otoyolu'na çevre yolu bağlantıları

 Anadolu Otoyolu açılacak bağlantı yollarıyla TEM Otoyolu'na çevre yolu olarak kullanılacak

Pek çok büyükşehirde şehirler arası otoyollar, kent trafiğine bağlantı yolları, köprülü kavşaklar ve yonca yollarla bağlanırken, Kocaeli'de ulaşım planlaması yapılmadığı için, Anadolu Otoyolu kentimizi teğet geçiyor. Kocaelililer başta olmak üzere, kentimize ziyarete gelenler büyük bir zaman kaybediyor. Ulaşım işkence haline geliyor. TEM Otoyolu’na Alikahya’dan giriş verilip Gebze çıkışına kadar gerekli bağlantılı yolları açılarak bu yönde çevre yolu ücretsiz kullandırılacak.

 Kentin ihtiyacı kadar otopark

Kentin uygun alanlarında yerleşimin ihtiyacı oranında otoparklar inşa edilecek, yine belli ölçekteki binalarda ve konut sitelerinde otopark yapımı; imar planlarına işlenerek teşvik edilecektir.

 Bilet fiyatlarını uygun hale getirecek; öğrencilere, yaşlılara ve annelere ücretsiz ulaşım imkânı sunacağız

Toplu ulaşım için yeni araçlar satın almanın yanı sıra, bilet fiyatlarını da indireceğiz. Öğrencilerimize, 65 yaş üstü yurttaşlarımıza, ilkokul öncesi çocuklu annelerimize vereceğimiz kartlarla Kocaeli sınırları içindeki belediye ve halk otobüslerinde ücretsiz ulaşım imkanı sunacağız.