CHP

Projeler

  Halkçı Belediyecilik

Şeffaf, denetlenebilir, hesap verebilir yerel yönetim

 Şeffaf, denetlenebilir, hesap verebilir yerel yönetim

 Katılımcı stratejik plan

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin beş yıllık hizmetlerinin ana rotasını belirleyecek stratejik planı, masa başında ‘kes-yapıştır’ yöntemiyle hazırlamayacağız. Tüm ilçelerimizde yapacağımız halk toplantılarında doğrudan vatandaşlara danışacak, kent konseylerimizle müzakereler yapacak, kentimizdeki sivil toplum kuruluşlarından fikir alacak ve tüm verileri göz önünde bulundurarak stratejik planımızı hazırlayacağız.

 Etkin ve katılımcı belediye meclisi

Yerel yönetimlerde belediye meclisleri ne yazık ki yeterince aktif değil... Oysaki yerelden demokrasinin işleyişi aktif ve üretken belediye meclislerinden geçer. Belediye meclisi toplantılarımızda muhtarların seçecekleri temsilciler, kent konseyi yürütme kurulunun temsilcileri, demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de hazır bulunmasını ve görüşlerini belirtmesini sağlayarak, belediye meclisi toplantılarının katılımcı ve üretken olmasını sağlayacağız.

Komisyon toplantıları izlenebilecek

 Komisyon toplantıları izlenebilecek

Belediyenin işleyişinde komisyon toplantıları can alıcı öneme sahip. Komisyon toplantılarına başta kent konseyi olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının gözlemci olarak katılımını sağlayarak işleyişi şeffaflaştıracağız. Denetlenebilir ve halka hesap verebilir bir belediye olmak için ilk adımı komisyon toplantılarında atacağız.

 Şeffaf ve anlaşılabilir bütçe

Şeffaf bütçe demek, üç ayda bir bütçe özetini belediye internet sitesinde yayımlamak değildir. Her üç ayda bir bütçenin tüm kırılımlarını halkımızla paylaşacağız. Her yılsonu, bütçemizle ilgili olarak belediye sosyal medyası ve yerel medyanın canlı yayınlarıyla neyi, nasıl ve nereye harcadığımızı tek tek açıklayacağız.

 Tüm ihaleler hakkında bilgilendirme

Yine denetlenebilir ve hesap verebilir bir belediye olmanın en temel koşullarından biri olan ihalelerde şeffaflık ilkesini hayata geçireceğiz. Hangi ihaleyi hangi firmaya hangi sebeplerle verdiğimizi tek tek açıklayacağız.

 

 

Katılımcılık ve doğrudan demokrasi

 Katılımcılık ve doğrudan demokrasi

 Katılımcı Bütçe & Mahalle Meclisleri

Belediye bütçesinin yatırım ve faaliyetlere ayrılan payının bir bölümünü Katılımcı Bütçe uygulamasıyla doğrudan Kocaeli halkı belirleyecek. Katılımcı Bütçe adını verdiğimiz bu uygulamayla, mahalle toplantılarında aktif vatandaşların katılımıyla belirlenecek öncelikler toplanacak, halk temsilcileri ve belediye yetkilileri bir araya gelerek temel hizmetlerin dışında kalan bu öncelikleri bütçelendirecek ve bu öncelikler yerine getirilecek. Katılımı artırmak amacıyla dijital demokrasi uygulamalarını da hayata geçireceğiz. Katılımcı Bütçenin denetimi de mahalle meclisleri ve ilçelerde katılımcı bütçe konseylerinden temsilcilerin oluşturduğu Kent Katılımcı Bütçe Konseyi tarafından takip edilecek.

 Kadın, gençlik, çocuk, engelli, +65 yaş meclisleri

Dezavantajlı grupların dayanışmayı güçlendireceğiz, taleplerini doğrudan dile getirebilecekleri meclislerin kuruluşunu kolaylaştırmak için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Bu meclislerde gözlemci olarak yer alacak belediye yetkilileri ve vatandaş temsilcileriyle birlikte sürekli doğrudan ilişki ve iletişim içinde olacağız.