CHP

Projeler

  Doğayla Barışık Kocaeli

Çevre Dostu Projeler

 Çevre dostu projeler

Yeni ve modern çöp depolama ve arıtma tesisleri

 Yeni ve modern çöp depolama ve arıtma tesisleri

Hizmet dönemimizde yapılan İZAYDAŞ (İzmit Atık Yakma ve Değerlendirme A.Ş) Kocaeli’nin 25 yıllık endüstriyel ve evsel atık depolama-yakma, arıtma tesisi olarak hizmet vermiş öncü vizyon projesiydi. 25 yılda nüfusun neredeyse iki katına çıkmasına karşın, tesis büyütülmedi, yeni tesisler yapılmadı, kapasite ihtiyaca cevap veremez hale geldi. Bu süre içerisinde yeni çöp depolama alanı dahi oluşturulamadı. Hızla yeni ve modern çevre dostu tesislerle çöp depolama alanları oluşturacağız.

 Entegre atık yönetim sistemi

Entegre Atık Yönetim Sistemi, evsel atıkların, geri dönüştürülebilir atıkların modern tekniklerle ülke ekonomisine geri kazandırıldığı bir proje... Kâğıt, karton, plastik, metal gibi değerli malzemelerin endüstrilerde hammadde olarak kullanılması sağlamayı amaçlayan bu projeyle, hem çevre dostu bir tesis hizmete girecek hem de evsel atıkların ayrıştırılarak toplanması sağlanacak. Belediye öncülüğünde atık toplayıcıların kooperatifleşmesi sağlanarak azami oranda atığın geri dönüşüme kazandırılması amaçlanacak. İlçe belediyelerimizle işbirliği içinde, dijital bir sistem kurularak Kocaelili vatandaşlarımızın ayrıştırdıkları atıklar evlerinden alınacak ve belli merkezlerde depolanacak. Bu merkezlerden tesise aktarılacak atıklar Kocaeli sanayiine uygun ücretlerle satılarak belediyeye ek kaynak yaratılacak.

Karbon ayak izi ölçümü projesi

 Karbon ayak izi ölçümü projesi

Çevre bilinci ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefiyle, ‘Karbon Ayak İzi’ projesini hayata geçireceğiz. İnsan faaliyetleri sonucunda bozulmuş olan ekosistem dengelerini hesaplamak ve ekosisteme geri kazandırmak adına, gereken miktarı öngörmek için, karbon ayak izi hesaplamasıyla ilgili dünyadaki her platformda kabul görecek nitelikte akademik çalışmalar gerçekleştirilecek. Alanında uzman bir ekip tarafından karbon salım ölçümleri yapılarak bir rapor oluşturulacak. İklim kriziyle mücadelede yerel yönetimlere de düşen sorumluluğa istinaden, karbon ayak izi ölçümüyle ilgili kalıcı bir veri seti oluşturularak çalışma başlatılacak. Belediye, bu araştırmanın sonuçları doğrultusunda, sürdürülebilir bir çözüm reçetesi oluşturacak. Ve her ilçede bu veriler kapsamında, muhtarlıklar merkezli halkın katılımını sağlayacak bir seferberlik başlatılacak. Öncelikle ve özellikle Dilovası havzamızdan başlayarak bütün Kocaeli’yi temiz havayla buluşturacak, kıyılarımızı kullanılır, denizimizi girilebilir hale getireceğiz.

 Sahillerimiz yeniden can bulacak

Sembol projelerle çevre bilincini ve duyarlılığını geliştireceğiz. Marmara Denizi’nin bereketini geri getirmek temel hedeflerimizden biri olacak. Marmara’ya kıyısı olan belediyelerle işbirliği içinde can çekişen Marmara’yı yeniden sağlığına kavuşturmak için çalışmalar yürütecek, DenizTemiz/TURMEPA gibi bu alanda uzmanlaşmış sivil toplum kuruluşlarıyla bu çalışmalara halkımızın sahip çıkmasını hedefleyeceğiz. Bir zamanlar 124 çeşit balığın çıktığı Marmara’nın eski bereketine ve biyolojik çeşitliliğine kavuşması için sürdürülebilir bir program yürüteceğiz.

 

 

Hayvan Dostu Projeler

 Hayvan dostu projeler

 Sokaktaki dostlarımızla barış içinde bir yaşam için

Yetersiz kısırlaştırma ve gerekli sağlık hizmetlerinin verilmemesi nedeniyle, sokak hayvanları kentlerimizin temel sorunlarından biri haline geldi. Sokak hayvanları için hijyenik ortamlarda ve planlı bir şekilde kısırlaştırma çalışmalarını yaparken bir yandan da aşılama ve bakım hizmetlerini genişleteceğiz. Sokaklarımızda, okul bahçelerinde ve parklarımızda kedi ve köpek evlerinin, parklarda ve yeşil alanlarda kuş evlerinin sayısını artıracağız. Tüm bu çalışmaları havyansever gönüllülerle birlikte yapacağız. Şehrimizin çeşitli yerlerinde barınaklar inşa edecek, terk edilmiş hayvanlar için bakım ve rehabilitasyon olanakları yaratacağız.

 Mama ve mama makineleri üretim tesisi

Beslenmekte zorlanan sokak canlıları için gönüllülerle bir araya gelinerek beslenme sorununa kalıcı bir çözüm bulmak hedefiyle, küçük çaplı bir mama üretim tesisi kurulması fikrini gündeme getireceğiz. Kabul görmesi durumunda, hayvansever yurttaşlarımızla birlikte, tüketimde kullanılan yemeklerin fazlasının parçalanması, içerisine yararlı bakterilerin dahil edilmesi, yeterli süre ve sıcaklıkta ürünlerin mayalanmasıyla sokakta yaşayan canlıların tüketimine uygun mamalar üreten bir tesis kurulacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle Türkiye’nin önemli bir sorunu haline gelen sokak canlılarının beslenmesine kalıcı bir çözüm bulmayı hedefleyecek. Sahipsiz hayvan olmasın diye mücadele edecek, sahipsiz hayvanların sahibi olacağız.