CHP

Projeler

KOCAELİ İÇİN PROJELERİMİZ

Halk Odaklı Yerel Yönetim

Kocaeli çok uzun zamandır, 20 yıldır patinaj yapıyor. Bir zamanlar yükselişe geçmiş, bir sanayi şehri olmanın gereği olarak yıldızı parlayan bir şehirken her anlamda küme düşmüş bir şehre dönüştük. Bugün kent yönetiminde inkar edilen sorunlarla yüzleşmeliyiz. Yoksulluk ve refah seviyelerini araştırmalı, gençlerin sorunlarını dinlemeli, artan kira bedellerini incelemeliyiz. Mahalleleri kentsel dönüşüme alacağız diye hak kaybı yaşayanları görmezden gelemeyiz. Bütüncül ve yeni kitle çalışmalarıyla şehrimizin kültürel değerlerini, tehlike altındaki doğasını ve spordaki başarısını korumak zorundayız.

 

Kalkınma Odaklı Yerel Yönetim

Marmara’nın en önemli sanayi şehri, kaynaklarının adil ve verimli dağıtılmamasının zararlarını emekçilerin omzuna yeterince yükledi. Artık bu değişecek. Gelecek sosyal, halkçı belediyelerin olacak. Kentlerimize yaptıkları ihanetleri başarı gibi pazarlayan zihniyet, işgal ettiği makamları boşaltıp gidecek. Kocaeli’nin zenginliklerini parlatacak aday; Atasoy Bilgin, sorunları çözecek vizyon ve adanmışlıkla bu kenti güven dolu bir geleceğe hazırlamaya geliyor.

 

  Belediyecilik Bizim İşimiz

Hizmet, hizmet edenin lütfu değil; hizmet alanın hakkıdır.
Hizmet, hizmet edenin lütfu değil; hizmet alanın hakkıdır.
Yerel yönetimlerin varlık gerekçesi o kentte yaşayan İNSANlardır. Hizmetin hedefi de, tek performans ölçüsü de insanların huzur ve mutluluğudur.

 

Adil, şeffaf, katılımcı, üretken bir belediye anlayışını hakim kılacağım. Bu sebeple, tüm projelerimin odağında dürüst, kalkınmacı ve bir demokratik anlayış vardır. Gençleri, kadınları, çocukları, öğrencileri, emeklileri, engellileri, çalışanları, tüm halkımızı projelerimizin odağı sayıyoruz.

Öncelik gençler ve kadınlarda… Ulaşımdan istihdama, kreşlerden yurtlara, eğitim ve ekonomik koşulların düzeltilmesine, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımına kadar birçok alanda Kocaeli halkına tam destek vereceğiz.

Ulaşım, çevre, kültür, sanat, gençlik, kadın, engelli projelerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi el ele verecek ve imkanlarımızı birleştireceğiz.

Kocaeli geleceğe hazır! Toplumcu ve dayanışmacı belediyecilik geliyor.

Kocaeli ve İstanbul El Ele!

 İlk iş Kocaeli Planlama Ajansı'nı Kuracağım

Planlama kavramından hiç hoşlanmıyorlar ama gerçekler ortada. Plansız bir şehir, o şehrin sakinleri için zaman içinde cehenneme döner. Kocaeli’de yapmak istediklerimizi zamanı geldikçe yapabilmek, bir sıraya yerleştirmek, finans ve giderlerini sağlayabilmek için Kocaeli Planlama Ajansı’nı (KPA) kuracağız.

 

  Öncelikli Projeler

Kentsel Dönüşüm Çalışmaları

 Depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm

 Bilimsel bina tespit çalışmaları

Marmara depremlerinden doğrudan etkilenen ve ciddi risk taşıyan kentimizde, tüm ilçelerde bilimsel bina tespit çalışmalarını başlatacak ve en kısa sürede tamamlayacağız. Başta inşaat mühendisleri odası olmak üzere, tüm ilgili meslek odalarının oluşturduğu bir heyet ve üniversitelerle işbirliği içinde yürütülecek bina tespit çalışmaları sonucunda, kentimizin yapı stokunun durumunu saptayacak ve bu veriler ışığında bina yenileme ve güçlendirme çalışmalarını gerçekleştireceğiz.

 Erişilebilir Kocaeli bina envanteri

Bina tespit çalışmalarından elde ettiğimiz sonuçlara, tüm Kocaelili vatandaşlarımız belediyemizin internet sitesinden erişebilecek. Böylelikle, oturdukları binanın, hem ada bazında yapı stokunun hem de mahallelerinin yapı stokunun durumunu net bir şekilde öğrenip güçlendirme ya da yenileme çalışmaları için harekete geçebilecekler. Bu şeffaf yaklaşımla, komşuların bir araya gelerek ada bazlı yenileme için uzlaşmalarına da öncü olmak istiyoruz.

 Bina güçlendirme seferberliği

6306 sayılı Kanun binaların yıkılıp yapılması dışında güçlendirme işlemine de olanak sağlıyor. Yani riskli yapıya ilişkin yıkım kararlarının, maliklerin istemiyle güçlendirme kararına dönüştürülmesi mümkün. Güçlendirme süreci için, öncelikle bilimsel verilere dayanılarak, binanın güçlendirilmeye uygun olduğunun yetkililerce saptanması gerekli. Eğer bina için güçlendirme yeterliyse, bu yöntem hem daha az masraflı hem de çevreye çok daha az zararlı, tercih edilecek bir yöntem. Üniversitelerin işbirliğiyle, güçlendirme çalışmalarına uygun binaların tespitini yapıp, taahhüt firmaları, bankalar, sigorta şirketleriyle işbirliğine girerek en uygun fiyatlarla depreme dayanıklı konut stoku artırmayı hedefleyeceğiz.

 Afet Koordinasyon Merkezleri

Afet Koordinasyon Merkezleri; Kocaeli’nin tüm ilçelerinde, yapı stokunun eski ve yoğun olması sebebiyle riskli yapı iş ve işlemleri devam ederken olası bir afet anında ve sonrasında ihtiyaç duyulan operasyonlarının sürdürülebilirliği ve kesintiye uğramaması açısından çok önemli. Bu noktada, içerisinde Afet Komuta Merkezi, Afet Yönetim Sistemi, Aşevi, Arama/Kurtarma Sistemi, Afet Eğitim Merkezi ve Lojistik Merkezinin yer aldığı merkezi düzeyde bir Kocaeli Afet Koordinasyon Merkezi ve her ilçede kurulacak Afet Koordinasyon Merkezleri için hemen harekete geçeceğiz.

Deprem toplanma alanlarında Acil Müdahale Merkezleri açacağız

 Deprem toplanma alanlarında Acil Müdahale Merkezleri açacağız

Hiç zaman kaybetmeksizin tek tek deprem toplanma alanlarını gözden geçirecek ve yeni deprem toplanma alanları oluşturmak için çalışmalar yapacağız. Bu alanlarda normal yaşam sürecinde ihtiyacımız olan sağlık ocağı, kent lokantası, kreş gibi ihtiyaçları konuşlandırmak depremde de kullanacağız. Birbirine yakın birkaç toplanma merkezine doğrudan acil müdahale yapabilecek sağlık ocakları açacağız. Bu sağlık ocakları afetler haricinde halk sağlığı hizmetlerinde çağ atlamamızı da sağlayacak.

 Depreme dirençli kamu binalarının inşası

Deprem anında ve sonrasında, vatandaşlarımızın deprem toplanma alanları dışında kamu binalarında güvenli bir şekilde konaklayabilmeleri amacıyla, başta okul, hastane olmak üzere tüm kamu binalarıyla depo ve AVM gibi özel yapıların güçlendirme çalışmalarını tamamlamak için ilgili kamu kurumlarıyla ortaklaşa bir aksiyon planı belirleyecek ve hemen çalışmalara başlayacağız.

 Yapı kooperatiflerine öncülük edeceğiz

Öncelikle oluşturulan Yuvam Kocaeli İmar A.Ş. insan odaklı bir kentsel dönüşümün ve ve sosyal konut üretiminin merkezi olacak. Ayrıca sağlam, konforlu ve çağdaş yapılaşmanın önünü açmak ve depreme dayanıklı bir kent kurmak amacıyla, yapı kooperatiflerinin kuruluşunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak kolaylaştırıcı olmakla kalmayacak; gerekli lojistik desteği de vereceğiz. Hizmete açacağımız beton üretim tesisleriyle bu kooperatiflerin kaliteli ve uygun fiyatlı betona ulaşmasını sağlayacağız. Müteahhitlerle kooperatif yönetimlerini bir araya getirerek, en uygun koşullarda halkımızın konut sahibi olması için garantör olacağız. Aynı zamanda sigorta şirketleriyle yapacağımız protokollerle müteahhitlerin çeşitli sebeplerle inşaatı tamamlayamaması durumunda, gerekli güvenceyi sağlayacak ve inşaatların tamamlanması için gerekli finansal altyapıyı sağlayacağız.

 Ada bazlı kentsel dönüşüme teşvik

Belediyemiz, Kent Konut A.Ş. aracılığıyla kentsel dönüşümü gerçekleştirecek; projelerimizle depreme dayanıklı binalar ve ihtiyaç sahiplerine sosyal konutlar inşa edeceğiz. Parsel bazlı kentsel dönüşüme göre çok daha hesaplı ve planlı bir kentsel dönüşümü hayata geçirmek amacıyla ada bazlı kentsel dönüşümü destekleyeceğiz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yetkili birimleri, bina sakinlerinin uzlaşmasında arabulucu görevi üstlenerek bu çalışmaların hızlanmasını sağlayacak. Bankalarla belediye arasında yapılacak protokollerle olabilen en uygun kredi koşullarını sağlarken bir yandan da taahhüt firmalarıyla ada bazlı kentsel dönüşümde metrekare inşaat fiyatlarında en uygun koşullarla sözleşmeler yapılması için görüşmeler sürdüreceğiz. Teslim tarihlerinin takipçisi olacak, gerekli hukuki müdahalelerde yurttaşların destekçisi olacağız.

 Büyük deprem eğitimi kampanyası

Deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında gerekli bilgilere sahip olmak hayat kurtarır. Bu amaçla, afet öncesi ve sonrası bilgilendirme çalışmalarını, Kocaeli’nin tüm ilçelerinde bir eğitim seferberliğiyle yaygınlaştıracağız.

 

 

Entegre Ulaşım Projeleri

 Entegre ulaşım projeleri

 Kocaeli entegre metro sistemi

Kocaeli'de ulaşıma kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm oluşturmak amacıyla, Kocaeli Entegre Ulaşım Sistemi’ni hayata geçireceğiz. Kocaeli’ni doğu ve batı akslarında birbirini bağlayacak metro, hafif raylı sistem ve otobüs hatlarından oluşan bir ulaşım ağında birleştireceğiz. Aktarmalı ve güzergâhtaki her ilçede bir transfer merkeziyle diğer ilçelere bağlanacak bu ulaşım ağıyla, Kocaeli'de ulaşım hem konforlu hem de hızlı bir nitelik kazanacak.

Deniz ulaşımı

 Deniz ulaşımının kullanımını artıracağız

İzmit Körfezi’ne kıyısı olan tüm ilçelere deniz ulaşımının rahatlığını getireceğiz, sefer sayılarını talepler doğrultusunda artıracağız. Gölcük ve Derince iskelelerini bu ilçedeki vatandaşlarımızın kolayca ulaşabilecekleri yeni yerlerine alacağız. Deniz ulaşımını yaygınlaştırarak otobüs ve raylı sisteme entegre edeceğiz. Deniz ulaşımı üzerine farkındalık projeleri geliştirerek halkımızı deniz ulaşımını kullanmaya yönlendireceğiz.

 Kocaeli-İstanbul ulaşımını kolaylaştıracağız

Kartal’a gitmekte olan ve metro ile entegre 200 hattı, Çayırova Tren İstasyonu’na yönlendirerek Marmaray ile entegrasyonu sağlayan 435 MR ya da Sabiha Gökçen Havalimanı’na sefer düzenleyen 250 numaralı hatlarımız gibi hatlardaki sefer sayılarını artıracak, saatleri uzatacak ve ulaşım fiyatlarında indirimler yapacağız. Kardeş Büyükşehir Kart bu hatlarda geçerli olacak.

TEM Otoyolu'na çevre yolu bağlantıları

 Anadolu Otoyolu açılacak bağlantı yollarıyla TEM Otoyolu'na çevre yolu olarak kullanılacak

Pek çok büyükşehirde şehirler arası otoyollar, kent trafiğine bağlantı yolları, köprülü kavşaklar ve yonca yollarla bağlanırken, Kocaeli'de ulaşım planlaması yapılmadığı için, Anadolu Otoyolu kentimizi teğet geçiyor. Kocaelililer başta olmak üzere, kentimize ziyarete gelenler büyük bir zaman kaybediyor. Ulaşım işkence haline geliyor. TEM Otoyolu’na Alikahya’dan giriş verilip Gebze çıkışına kadar gerekli bağlantılı yolları açılarak bu yönde çevre yolu ücretsiz kullandırılacak.

 Kentin ihtiyacı kadar otopark

Kentin uygun alanlarında yerleşimin ihtiyacı oranında otoparklar inşa edilecek, yine belli ölçekteki binalarda ve konut sitelerinde otopark yapımı; imar planlarına işlenerek teşvik edilecektir.

 Bilet fiyatlarını uygun hale getirecek; öğrencilere, yaşlılara ve annelere ücretsiz ulaşım imkânı sunacağız

Toplu ulaşım için yeni araçlar satın almanın yanı sıra, bilet fiyatlarını da indireceğiz. Öğrencilerimize, 65 yaş üstü yurttaşlarımıza, ilkokul öncesi çocuklu annelerimize vereceğimiz kartlarla Kocaeli sınırları içindeki belediye ve halk otobüslerinde ücretsiz ulaşım imkanı sunacağız.

 

  Halkçı Belediyecilik

Şeffaf, denetlenebilir, hesap verebilir yerel yönetim

 Şeffaf, denetlenebilir, hesap verebilir yerel yönetim

 Katılımcı stratejik plan

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin beş yıllık hizmetlerinin ana rotasını belirleyecek stratejik planı, masa başında ‘kes-yapıştır’ yöntemiyle hazırlamayacağız. Tüm ilçelerimizde yapacağımız halk toplantılarında doğrudan vatandaşlara danışacak, kent konseylerimizle müzakereler yapacak, kentimizdeki sivil toplum kuruluşlarından fikir alacak ve tüm verileri göz önünde bulundurarak stratejik planımızı hazırlayacağız.

 Etkin ve katılımcı belediye meclisi

Yerel yönetimlerde belediye meclisleri ne yazık ki yeterince aktif değil... Oysaki yerelden demokrasinin işleyişi aktif ve üretken belediye meclislerinden geçer. Belediye meclisi toplantılarımızda muhtarların seçecekleri temsilciler, kent konseyi yürütme kurulunun temsilcileri, demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de hazır bulunmasını ve görüşlerini belirtmesini sağlayarak, belediye meclisi toplantılarının katılımcı ve üretken olmasını sağlayacağız.

Komisyon toplantıları izlenebilecek

 Komisyon toplantıları izlenebilecek

Belediyenin işleyişinde komisyon toplantıları can alıcı öneme sahip. Komisyon toplantılarına başta kent konseyi olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının gözlemci olarak katılımını sağlayarak işleyişi şeffaflaştıracağız. Denetlenebilir ve halka hesap verebilir bir belediye olmak için ilk adımı komisyon toplantılarında atacağız.

 Şeffaf ve anlaşılabilir bütçe

Şeffaf bütçe demek, üç ayda bir bütçe özetini belediye internet sitesinde yayımlamak değildir. Her üç ayda bir bütçenin tüm kırılımlarını halkımızla paylaşacağız. Her yılsonu, bütçemizle ilgili olarak belediye sosyal medyası ve yerel medyanın canlı yayınlarıyla neyi, nasıl ve nereye harcadığımızı tek tek açıklayacağız.

 Tüm ihaleler hakkında bilgilendirme

Yine denetlenebilir ve hesap verebilir bir belediye olmanın en temel koşullarından biri olan ihalelerde şeffaflık ilkesini hayata geçireceğiz. Hangi ihaleyi hangi firmaya hangi sebeplerle verdiğimizi tek tek açıklayacağız.

 

 

Katılımcılık ve doğrudan demokrasi

 Katılımcılık ve doğrudan demokrasi

 Katılımcı Bütçe & Mahalle Meclisleri

Belediye bütçesinin yatırım ve faaliyetlere ayrılan payının bir bölümünü Katılımcı Bütçe uygulamasıyla doğrudan Kocaeli halkı belirleyecek. Katılımcı Bütçe adını verdiğimiz bu uygulamayla, mahalle toplantılarında aktif vatandaşların katılımıyla belirlenecek öncelikler toplanacak, halk temsilcileri ve belediye yetkilileri bir araya gelerek temel hizmetlerin dışında kalan bu öncelikleri bütçelendirecek ve bu öncelikler yerine getirilecek. Katılımı artırmak amacıyla dijital demokrasi uygulamalarını da hayata geçireceğiz. Katılımcı Bütçenin denetimi de mahalle meclisleri ve ilçelerde katılımcı bütçe konseylerinden temsilcilerin oluşturduğu Kent Katılımcı Bütçe Konseyi tarafından takip edilecek.

 Kadın, gençlik, çocuk, engelli, +65 yaş meclisleri

Dezavantajlı grupların dayanışmayı güçlendireceğiz, taleplerini doğrudan dile getirebilecekleri meclislerin kuruluşunu kolaylaştırmak için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Bu meclislerde gözlemci olarak yer alacak belediye yetkilileri ve vatandaş temsilcileriyle birlikte sürekli doğrudan ilişki ve iletişim içinde olacağız.

 

  Sosyal Belediyecilik

Gençler baş tacı

 Gençler baş tacı

 Ögrencilere yurt

Üniversite öğrencilerinin en büyük sorunlarından biri barınma... Kentimizde hiçbir öğrenci barınma sorunu yaşamayacak. Büyükşehir belediyesine ait, bir yataklık yurt kapasitesi olmayan Kocaeli’de ihtiyaç kadar yurt mutlaka yapılacak. Kocaeli’deki ailelerin diğer şehirlerdeki üniversitelerde okuyan çocuklarına da burs ve bulundukları şehirde yurt desteği verilecek.

 Öğrencilere burs

İhtiyaç sahibi gençlere, öğrenim süreleri boyunca burs vereceğiz. Burs imkanlarımızı genişletmek amacıyla iş dünyası derneklerini, sivil toplum kuruluşlarını ve hayırsever vatandaşları bir araya getirerek bir ‘burs fonu’ da oluşturacağız.

Açılacak Kent Lokantaları'nda öğrenciler ucuz yemek yiyecek

 Açılacak Kent Lokantaları'nda öğrenciler ucuz yemek yiyecek

Üniversite kampüslerinin bulunduğu bölgelerde açacağımız kent lokantalarında, öğrencilere ucuz yemek imkanı sunacağız. Aynı zamanda, derin yoksulluğun yaşandığı mahallelerde ilkokul öğrencilerine sıcak öğle yemeği verilmek üzere pilot projelere başlayacağız. Yemekler sağlıklı ortamda el değmeden hazırlanarak, sıcak tutan kaplarda okullara götürülecek. Ücretsiz yemek, hafta içi her gün ilkokul öğrencilerine beslenme saatlerinde ulaştırılacak. Projeye katkı sağlamak isteyen hayırsever kişilerle sanayi ve ticaret kuruluşlarından da destek alınacak. Böylelikle, hem öğrencilere sağlıklı beslenme olanağı sunulacak hem de toplumsal dayanışmaya örnek bir proje hayata geçirilecek.

 Ücretsiz internet

En çok zam gören hizmetlerden biri de internet… Gençlerimize bu konuda da destek vereceğiz. İnternet servis sağlayıcıları ve GSM operatörleriyle yapacağımız protokollerle, gençlerimize ücretsiz internete erişim imkanı sunacağız.

 Gençlere kültür-sanat desteği

Uygarlığın en temel ölçütlerinden biri kültür alanında destekleyici bir ortam sağlayan kültür politikasıdır. Hem sanat yapıtlarının kentin kendi genç kaynaklarınca üretilebilmesi hem de gençlerin evrensel ve yerel sanat yapıtlarıyla buluşabilmesi için her ay ücretsiz tiyatro ve sinema bileti vereceğiz. Açacağımız kültür merkezlerinin bütün etkinliklerine (eğitim, atölye, kulüp çalışması vb.) katılımları için gençler teşvik edilecek ve desteklenecek.

Kardeş büyükşehir kart

 Kardeş büyükşehir kart

Kocaeli’nde yaşayıp İstanbul’da öğrenim gören, staj yapan ya da yeni işe başlamış 18-25 yaş arasındaki öğrenci ve çalışan gençlerimize ulaşımı ücretsiz sunmakla kalmayacak, aynı zamanda ulaşımda il sınırlarını kaldıracağız. Belediyemize başvuru yapan gençlerimiz, vereceğimiz ücretsiz Kardeş Büyükşehir Kart ile, her iki büyükşehir belediyesine ait tüm toplu taşıma araçlarında ücretsiz yolculuk yapabilecekler.

Çok amaçlı kütüphaneler

 Çok amaçlı kütüphaneler

Lise ve üniversite öğrencilerinin rahatlıkla ders çalışabilecekleri, eğitimleri için gerekli kitaplara kolayca ulaşabilecekleri, ücretsiz internetten yararlanabilecekleri, çok uygun fiyatlarla kafelerinden faydalanabilecekleri çok işlevli kütüphaneleri hizmete sokacağız. Kütüphanelerimiz günün 24 saati açık olacak. Ortaöğretim öğrencilerimize, etüt çalışma merkezleri ve ucuz kurs desteği vereceğiz.

 Yeni evlenenlere destek

Biliyoruz ki, evlenmek isteyen pek çok çift, maddi sıkıntılar sebebiyle evlilik tarihlerini sürekli erteliyor. Gençlerin destek almadan yuva kurması neredeyse imkansız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak nakdi evlilik yardımı yapmanın yanı sıra, belediyemizce yapılan sosyal konutların bir bölümü yeni evli çiftlere tahsis edilecek ve bir yıl süreyle kira ödemeden bu imkandan faydalanabilecekler.

 Gençlerimizin mesleki eğitimine ortak destek

Açacağımız sanat ve mesleki eğitim kurslarıyla dil eğitimlerinden müziğe, gastronomiden finans ve muhasebeye pek çok alanda yüz yüze ya da online olarak kaliteli eğitim vereceğiz. Gençlerimizin bilgi ve becerilerini geliştirerek iş bulma imkanlarını artıracağız. Meslek edinme kurslarının piyasayla uyumlu yüksek gelir elde eden meslekler olmasını amaçlayacağız.

İstihdam ofisleriyle genç işsizliğine çözüm bulacağız

 İstihdam ofisleriyle genç işsizliğine çözüm bulacağız

Genç işsizliğine çözüm bulmak hedefiyle, hizmete açacağımız İstihdam Ofisleri ile gençlerimizin iş bulmasını kolaylaştıracağız. Bunun yanı sıra, iş imkanlarını genişletmek amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde, iki büyükşehirdeki iş imkanlarını ortak bir havuzda değerlendireceğiz.

 Girişim atılımı gençlerden ‘İlk Adım Sermayesi’ bizden

Yeni sektörlerde iş imkanları yaratmak hedefiyle, girişimci gençlerimize ilk adımı atmaları için sermaye desteğini vererek hem buluşçu fikirleri olan gençlerimizi iş sahibi yapmayı hem de kentimizde yeni ekonomi sektörlerini teşvik etmeyi hedefliyoruz.

 

 

Kadına ve aileye destek

 Kadına ve aileye destek

Kadın istihdamının artırılmasında belediyemiz rol modeli olacak

 Kadın istihdamının artırılmasında belediyemiz rol modeli olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentimizde kadın istihdamını artırmak için örnek bir kurum olacak. Görevce gelir gelmez, ilk hedefimiz belediyedeki kadın istihdamını artırmak olacak. İlk iki yıl içinde çalışanlar içinde kadınların oranını yüzde 30’a, beş yıl içinde ise yüzde 50’ye çıkaracağız.

 Özel sektörle işbirliği yaparak kadınlara yeni iş olanakları açacağız

Kocaeli’nde faaliyet gösteren şirketleri, Avrupa Birliği standartlarında kadın çalışan istihdam etmesi için teşvik edecek, uluslararası kurumlarla işbirliği yaparak bu konuda adımlar atan firmalara sertifikalar vereceğiz. Böylelikle, hem kadın istihdamına destek olacağız, hem de firmalarımız uluslararası ölçekte itibarlı bir kurumsal kimlik kazanacak.

 Her ilçemize ihtiyaç kadar kreş açılacak!

Birbirine yakın birkaç mahallemizde hizmet verecek kreşler açıp, Kocaeli’de çocuk sahibi dar ve orta gelirli ailelere çok düşük bir ücret karşılığında hizmet vererek kadınların sırf bu sebeple çalışma hayatına katılmalarının önündeki engelleri kaldıracağız.

 Çocuk evi

Ev hanımı, yarı zamanlı ya da evde çalışan annelere yönelik, kreş hizmetinin yerini tutacak Çocuk Evi uygulamasını başlatacağız. Mahallelerde hizmet vermesini planladığımız Çocuk Evleri’nde çocuklarımız gün içerisinde istenilen süre boyunca misafir edilecek, eğitici oyunlar eşliğinde vakit geçirecekler. Çocuk Evleri’nde işsiz ve çocuk bakımı konusunda eğitimli kadınları istihdam ederek kadın istihdamına da destek vereceğiz. Yine emekli öğretmenler ve çocuk bakımında uzun yıllar hizmet vermiş emekli vatandaşlarımızın da gönüllü olarak Çocuk Evleri’nde çalışmasını teşvik ederek sosyal hayata katılımlarını sağlayacağız.

Kocaeli'de ‘Anne Kart’ uygulamasına başlanacak!

  Kocaeli'de ‘Anne Kart’ uygulamasına başlanacak!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplumcu ve dayanışmacı yerel yönetim anlayışıyla, 0-4 yaş arası çocuklu annelere, ‘Anne Kart’ uygulamasıyla ücretsiz ulaşım imkanı sunacak. Bu uygulamayı süreç içerisinde genişletecek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde ‘Anne Kart’ın İstanbul’da geçerli olmasını sağlayacağız. Kocaelili anneler sadece kendi kentlerinde değil, İstanbul’da da ücretsiz ulaşım imkanına kavuşacak.

 Halk Süt

Çocuklarımızın sağlıklı beslenmesine katkı sunmak boynumuzun borcu! Süte erişimin zorlaştırıldığı ülkemizde ne yazık ki pek çok dar gelirli aile çocuklarına süt içiremez oldu. Belediyemize başvuru yapan tüm ebeveynlerin evlerinin kapısına her gün Halk Süt’ü teslim edeceğiz. Süt tedariğini Kocaeli’deki süt üreticilerinden sağlayarak tarımsal kalkınmaya da destek vermiş olacağız.

Yeni doğan yardımı

 Yeni doğan yardımı

Yeni doğanlara hem maddi hem de ayni destek vererek genç ailelerin bebeklerini büyütürken sıkıntılarını azaltmak için çocuk bezi ve mama desteği verilecektir. Maddi ve ayni yardımların yanı sıra, genç ebeveynlere yeni doğan bakımıyla ilgili olarak çocuk bakımı ve pedagog desteğini de vermeyi ihmal etmeyeceğiz.

 Bebek parkı

Erken bebeklik dönemindeki çocukların ve onlara bakım veren ebeveynlerin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanıp inşa edilecek Bebek Parkı, kolay ulaşılan, trafik gürültüsü ve tehlikesinden korunaklı, oyun alanlarını gören gölgelendirmiş oturma yerleri bulunan bir ortak yaşam alanı olacak. Sahil bandında hizmete açılması planlanan Bebek Parkı, çocuklara özel, belirli gün ve hafta kutlamalarına ve çeşitli atölyelere ev sahipliği yapacak.

 

 

Sosyal Destekler

 Sosyal destekler

 Her ilçeye bir kent lokantası!

‘Yetersiz beslenmenin tüm biçimlerinin ortadan kaldırılması’ misyonunu benimseyen bu proje 2024-2025 yılında hayata geçirilecek. Kent Lokantaları; ilçelerdeki dezavantajlı grupların yoğunluğu, diğer bölgeleer kıyasla merkeze uzaklıkları ve nüfus oranları gibi göstergeler dikkate alınarak hizmete girecek.

 Gıda Bankası (DestekMarket)

Dar gelirli vatandaşlarımıza Gıda Kart verilerek istediği DestekMarket’ten gıda temin etmesi sağlanacak. İlçe belediyeleriyle birlikte yürütülecek gıda bankacılığı projesi, hayat pahalılığında işsizlik sorunu yaşayan ve dar gelirli vatandaşların ücretsiz gıdaya, temizlik ürünlerine ve diğer temel ihtiyaçlara ücretsiz erişimini sağlamayı amaçlıyor. DestekMarket’lerden yararlanmak için ilçe belediyelerine başvuru yapılması ve bir belge alınması yeterli olacak. DestekMarket’lerin yaygınlaştırılması amacıyla, Marmara belediyeleriyle (Marmara Belediyeler Birliği ile) de bir dayanışma ağı kurularak ürün hacminin ve çeşitliliğinin artırılması hedeflenecek.

Halk Ekmek Büfe

 Halk Bakkal

Çiftçilerimizin ürünlerini satın alacak ve bu ürünlerin uygun fiyatla satışını Halk Bakkallar üzerinden yapacağız. Halk Bakkal zincirine dahil olan tüm bakkallarda halk ekmek satışı da gerçekleşecek.

 Mobil İkram Araçları

Tüm ilçelerimizde hizmet vermek üzere tasarlanacak mobil ikram araçlarıyla gündelik hayatın koşturmacasında bir tost yeme, bir çay ya da çorba içme imkânı sunacağız. Uygun fiyatlarla vereceğimiz bu hizmeti nüfus yoğunluğunu dikkate alarak yaygınlaştıracak ve özellikle iş yaşam ve üniversite kampüslerinin bulunduğu bölgelere öncelik tanıyacağız.

 Halk Ekmek fabrikaları ve büfeleri

Dar gelirli vatandaşlarımız için ekmeğe yapılan harcama bile artık büyük bir yük! Piyasa fiyatının altında, sağlıklı, besin değeri yüksek ve tümüyle hijyenik koşullarda el değmeden ekmek üretecek ekmek fabrikası açacağız. Her mahalleye bir Halk Ekmek Büfesi açacağız. O mahalledeki talebe yetecek sayıda ekmeğe vatandaşlarımız rahatlıkla ulaşabilecek.

 

 

Dezavantajlı gruplara yönelik projeler

 Dezavantajlı gruplara yönelik projeler

 Kadın dayanışma evleri

İhtiyaç sahibi ekonomik sorunlar yaşayan kadınların dayanışmayla güçleneceği ve sosyal hayata yeniden katılmasını sağlayacak Kadın Dayanışma Evleri’nde meslek edindirme kursları düzenlenecek, psikolojik destek, hukuki danışmanlık hizmetleri verilecek. Kadınların bir araya gelerek kooperatif kurmaları özendirilecek. Kurulacak kooperatifler finansal açıdan ayakta kalacak düzeye gelene kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle desteklenecek.

 Kadın sığınma evleri

Şiddete uğrayan kadınlar artık yalnız ve savunmasız kalmayacak. Kadın Sığınma Evleri kurup geliştirecek şiddete sıfır toleransla kadınlarımız için bir umut ışığı olacağız. Yerlerini sadece ve sadece yetkili kişilerin bildiği Kadın sığınma Evleri’nde gerek olması durumunda çocuklarını da konuk edecek, onlara iş bulmalarında, hayata katılmalarında ve üretmelerinde yardımcı olacağız.

'Altın Yıllar' merkezi

 'Altın Yıllar' merkezi

Büyüklerimizin kaderi toplumdan soyutlanmak, yalnızlaşmak ve eve kapanmak olmamalı. Onların hoşça vakit geçirebileceği, sosyalleşebileceği, çeşitli etkinliklere katılabileceği, sosyal ve ekonomik hayata yeniden katılabileceği bu merkezde, üretkenliklerini sürdürmeleri, bilgi ve deneyimlerini toplumsal faydaya dönüştürmeleri için çalışmalar gerçekleştirilecek. İlgi alanları ve talepleri doğrultusunda verilecek eğitimler sonrasında, büyüklerimiz özellikle sosyal projelerde sorumluluk üstlenerek, diğer yaş gruplarıyla iç içe etkin bir hayat sürdürme imkanına kavuşacak. Ayrıca Kandıra sahillerinde oluşturacağımız merkezlerde ve ülkemizin diğer sahil belediyeleriyle işbirliği yaparak bir haftalık tatil olanağı sağlayacağız.

 Büyüklerimize İstanbul turları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapacağımız protokolle büyüklerimiz, İstanbul’un tarihi ve doğal güzelliklerini görecek. Belediyemiz İstanbul’a ulaşımlarını sağlayacak, İBB ise tur rehberleri eşliğinde günübirlik İstanbul turları düzenleyecek. Büyüklerimize, Boğaziçi, müzeler, kültür merkezlerini gezme imkanının yanı sıra, İstanbul lezzetlerini tatma imkanı sunacağız.

Engelsiz beceri evleri

 Engelsiz beceri evleri

Engelli yurttaşlarımıza gerekli tüm hizmetleri vermekle sınırlı kalmayacak, onları sosyal, kültürel ve ekonomik hayata katılmasını sağlayacak bilgi ve becerilerle donatacağız. Uzmanların yönetiminde hizmete girecek Engelsiz Beceri Evleri’nde bedensel ya da zihinsel engeli olan yurttaşlarımıza mesleki ve sanatsal eğitimler verilecek. Eğitimlerin ardından kentimizde işletmelerle yapılacak işbirlikleri sonucunda, engelli yurttaşlarımızın bir iş edinmesi sağlanacak.

 Halk Ekmek büfelerini engelli vatandaşlar işletecek

Halk Ekmek Büfelerinin işletmesini engelli ve şehit yakını vatandaşlarımıza vereceğiz. Böylelikle, fiziksel engeli olan ve iş bulmakta zorluk çeken engelli vatandaşlarımız hem bir iş sahibi olacak hem de ekonomik ve sosyal hayata katılma imkanına kavuşacak.

 

  Zenginleşen Kocaeli

Sürdürülebilir kalkınma projeleri

 Sürdürülebilir kalkınma projeleri

 Fuar Merkezi

Kocaelimiz, Türkiye sanayinin kalbi, bir üretim üssü... Türkiye’nin en büyük ve en donanımlı fuar merkezini yıkmak gibi büyük bir hataya düşen AK Partili Belediye Başkanının bu hatasını en kısa sürede düzeltecek, yepyeni bir fuar merkezi kuracağız. Kocaeli’de pek çok sektörde faaliyet gösteren, ülkemizin en büyük firmalarının küresel ölçekte tanıtımını sağlayacak ve kentimizin bir sanayi merkezi olmasının yanı sıra bir ticaret üssü olmasını sağlayacak uluslararası fuar merkeziyle, hem kentimiz küresel ölçekte tanınacak hem de işletmelerimiz yeni pazarlara açılma imkânına kavuşacak.

Sürdürülebilir işletmeler projesi

 Sürdürülebilir işletmeler projesi

İşletmelerin faaliyetlerinde çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik, insan hakları, sağlık, güvenlik gibi konuları ele alarak daha sürdürülebilir olmaları amacıyla, ‘Sürdürülebilir İşletmeler Projesi’ni hayata geçireceğiz. İşletmelerden, çevre yönetimi, satın alma-pazarlama, yönetim-kurumsal kapasite, sosyal sorumluluk olmak üzere dört başlıkta geliştirilen kriterlere uyum sağlaması amaçlanacak. Katılımcılara, denetimlere girmeden sektörlerindeki sivil toplum kuruluşlarının, sanayi ve ticaret odalarının, üniversitelerin ilgili bölümleri ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin uzmanlarının da yer aldığı Değerleme Kurulu tarafından belli eğitimler verilecek. İşletme faaliyetlerini sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda yürütmek isteyen firmalar, ‘Sürdürülebilir İşletmeler Sertifikası’na sahip olmak için çalışmalar gerçekleştirecek. Böylelikle küresel normlara uyumlu, sürdürülebilirlik kriterlerine uygun firmaların sayısı artırılarak Kocaeli ekonomisinin küresel ölçekte rekabet edebilirlik gücünün artırılması sağlanacak.

İş fikirleri kuluçka merkezi ve yazılım üssü Kocaeli

 İş fikirleri kuluçka merkezi ve yazılım üssü Kocaeli

Günümüzde en değerli sermaye bilgi... İş fikirlerini geliştirmek, projelendirmek, gerekli risk sermayesini bulmak ve yatırıma dönüştürmek ise zorlu bir süreç. Bu doğrultuda, girişimciliği ve buluşçuluğu geliştirmek amacıyla kurulacak kuluçka merkezinde, yeni iş fikirlerinin yatırıma dönüştürülmesi için projelendirme safhasından başlayarak girişimcileri melek yatırımcılar ve risk sermayesi şirketleri ile bir araya getirecek bir girişim iklimi yaratılacak. Faaliyete geçen start-up’lara büyükşehir belediyesi belirli sürelerle tanıtım ve lojistik desteği verecek. Üniversite-özel sektör işbirlikleri ile uzmanların yönetiminde olacak kuluçka merkezi, Kocaeli ekonomisinde katma değeri yüksek yeni ekonomi sektörlerinin gelişmesine öncülük edecek. Kocaeli’yi yazılım üssü yapacak alt yapıyı sağlayacak girişimci gençleri destekleyeceğiz.

 

 

Tarımsal kalkınma projeleri

 Tarımsal kalkınma projeleri

Yöresel Ürünler Pazarı projesi

 Yöresel Ürünler Pazarı projesi

İzmit, Gebze ve Körfez ilçelerinde başlatılacak, Kocaeli tarımsal kalkınmasına destek olmak hedefiyle kurulacak yöresel ve geleneksel ürünlerin satışının ve pazarlamasının yapılacağı Yöresel Ürünler Pazarı projesiyle üreticiyle tüketici buluşturulacak. Yerel ve sağlıklı tarımsal ürünler ile geleneksel ürünlerin yer alacağı pazarda, tüketici hesaplı bir fiyatla alışveriş yapma üretici ise aracısız ürününü pazarlama imkanına kavuşacak. Projeyle, yerli ve yabancı ziyaretçilere Kocaeli’ne özgü hem geleneksel hem de yeni teknolojik yöntemlerle yaşatılan yerel ürünlerin tanıtılması da amaçlanacak. Bu proje aynı zamanda, Kocaeli’ne özgü ürünlerin ulusal ve küresel ölçekte markalaşmasının, tanınırlığının ve bilinirliğinin sağlanmasını da hedefine alacak.

 Atıl arazilerde tarımsal üretim

Kandıra, İzmit gibi geniş yüzölçümüne sahip, kırsal alanı bulunan ilçelerde ve tarım sektörünün gelişkin olduğu ilçelerde, tarımsal üretim yapılmayan atıl arazilerin üretime kazandırılması için diğer yetkili kurumlarla işbirliği yapılarak üretim başlatılacak. Yine ilçe ve büyükşehir belediyelerine ait atıl araziler tarıma açılarak kentsel tarımın güçlendirilmesi hedeflenecek. Böylelikle, gerek nakliye ücretlerinden sağlanacak tasarrufla Kocaeliler gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla erişme imkanına kavuşurken, bir yandan da tarımsal ürünlerin dağıtımındaki karbon ayak izini azaltma fırsatı doğacak.

 Kompost seferberliğiyle tarıma gübre desteği

Başta semt pazarları, yeme-içme sektörünün atıkları ve evsel organik atıkların gübreye dönüştürülmesini sağlayacak kompost tesisleri açılarak Kocaeli çiftçisine organik gübre desteği sağlanacak. Organik atıkların ekonomiye kazandırılması ile tarımsal kalkınmaya destek verilecek hem de atık hacmi azaltılmış olacak. Köylümüzün ihtiyacı olan gübre desteği sağlanacaktır.

Çiftçiye fide-tohum desteği

 Çiftçiye fide-tohum desteği

Kentsel tarıma destek vermek, sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdaya daha kolay erişebilmek demektir. Her köyde sorumlu ziraat mühendisi görev alacak. Tüm ilçelerimizde faaliyet gösteren çiftçilerimizi desteklemek amacıyla fide-tohum desteği verecek, daha verimli ürünlere yönlendirecek ve tarımsal üretkenliği destekleyeceğiz. Ürünleri satın alma garantisi de vereceğiz.

 Üretici kooperatiflerine teşvik

Çiftçilerimizin daha düşük maliyetle üretim yapabilmelerinin, daha etkin pazarlama kanallarına erişebilmelerinin, yatırım imkanlarını güçlendirmelerinin yolu kooperatifleşmekten geçiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak tarım üretici kooperatiflerini destekleyecek, ürünlerin nakliyesinden pazarlama imkanlarının çeşitlendirilmesine pek çok olanaklar sunacağız. Her ilçede kooperatif ürünlerinin satılacağı pazaryerleri ya da dükkanlar açmak da bizden!

 

  Doğayla Barışık Kocaeli

Çevre Dostu Projeler

 Çevre dostu projeler

Yeni ve modern çöp depolama ve arıtma tesisleri

 Yeni ve modern çöp depolama ve arıtma tesisleri

Hizmet dönemimizde yapılan İZAYDAŞ (İzmit Atık Yakma ve Değerlendirme A.Ş) Kocaeli’nin 25 yıllık endüstriyel ve evsel atık depolama-yakma, arıtma tesisi olarak hizmet vermiş öncü vizyon projesiydi. 25 yılda nüfusun neredeyse iki katına çıkmasına karşın, tesis büyütülmedi, yeni tesisler yapılmadı, kapasite ihtiyaca cevap veremez hale geldi. Bu süre içerisinde yeni çöp depolama alanı dahi oluşturulamadı. Hızla yeni ve modern çevre dostu tesislerle çöp depolama alanları oluşturacağız.

 Entegre atık yönetim sistemi

Entegre Atık Yönetim Sistemi, evsel atıkların, geri dönüştürülebilir atıkların modern tekniklerle ülke ekonomisine geri kazandırıldığı bir proje... Kâğıt, karton, plastik, metal gibi değerli malzemelerin endüstrilerde hammadde olarak kullanılması sağlamayı amaçlayan bu projeyle, hem çevre dostu bir tesis hizmete girecek hem de evsel atıkların ayrıştırılarak toplanması sağlanacak. Belediye öncülüğünde atık toplayıcıların kooperatifleşmesi sağlanarak azami oranda atığın geri dönüşüme kazandırılması amaçlanacak. İlçe belediyelerimizle işbirliği içinde, dijital bir sistem kurularak Kocaelili vatandaşlarımızın ayrıştırdıkları atıklar evlerinden alınacak ve belli merkezlerde depolanacak. Bu merkezlerden tesise aktarılacak atıklar Kocaeli sanayiine uygun ücretlerle satılarak belediyeye ek kaynak yaratılacak.

Karbon ayak izi ölçümü projesi

 Karbon ayak izi ölçümü projesi

Çevre bilinci ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefiyle, ‘Karbon Ayak İzi’ projesini hayata geçireceğiz. İnsan faaliyetleri sonucunda bozulmuş olan ekosistem dengelerini hesaplamak ve ekosisteme geri kazandırmak adına, gereken miktarı öngörmek için, karbon ayak izi hesaplamasıyla ilgili dünyadaki her platformda kabul görecek nitelikte akademik çalışmalar gerçekleştirilecek. Alanında uzman bir ekip tarafından karbon salım ölçümleri yapılarak bir rapor oluşturulacak. İklim kriziyle mücadelede yerel yönetimlere de düşen sorumluluğa istinaden, karbon ayak izi ölçümüyle ilgili kalıcı bir veri seti oluşturularak çalışma başlatılacak. Belediye, bu araştırmanın sonuçları doğrultusunda, sürdürülebilir bir çözüm reçetesi oluşturacak. Ve her ilçede bu veriler kapsamında, muhtarlıklar merkezli halkın katılımını sağlayacak bir seferberlik başlatılacak. Öncelikle ve özellikle Dilovası havzamızdan başlayarak bütün Kocaeli’yi temiz havayla buluşturacak, kıyılarımızı kullanılır, denizimizi girilebilir hale getireceğiz.

 Sahillerimiz yeniden can bulacak

Sembol projelerle çevre bilincini ve duyarlılığını geliştireceğiz. Marmara Denizi’nin bereketini geri getirmek temel hedeflerimizden biri olacak. Marmara’ya kıyısı olan belediyelerle işbirliği içinde can çekişen Marmara’yı yeniden sağlığına kavuşturmak için çalışmalar yürütecek, DenizTemiz/TURMEPA gibi bu alanda uzmanlaşmış sivil toplum kuruluşlarıyla bu çalışmalara halkımızın sahip çıkmasını hedefleyeceğiz. Bir zamanlar 124 çeşit balığın çıktığı Marmara’nın eski bereketine ve biyolojik çeşitliliğine kavuşması için sürdürülebilir bir program yürüteceğiz.

 

 

Hayvan Dostu Projeler

 Hayvan dostu projeler

 Sokaktaki dostlarımızla barış içinde bir yaşam için

Yetersiz kısırlaştırma ve gerekli sağlık hizmetlerinin verilmemesi nedeniyle, sokak hayvanları kentlerimizin temel sorunlarından biri haline geldi. Sokak hayvanları için hijyenik ortamlarda ve planlı bir şekilde kısırlaştırma çalışmalarını yaparken bir yandan da aşılama ve bakım hizmetlerini genişleteceğiz. Sokaklarımızda, okul bahçelerinde ve parklarımızda kedi ve köpek evlerinin, parklarda ve yeşil alanlarda kuş evlerinin sayısını artıracağız. Tüm bu çalışmaları havyansever gönüllülerle birlikte yapacağız. Şehrimizin çeşitli yerlerinde barınaklar inşa edecek, terk edilmiş hayvanlar için bakım ve rehabilitasyon olanakları yaratacağız.

 Mama ve mama makineleri üretim tesisi

Beslenmekte zorlanan sokak canlıları için gönüllülerle bir araya gelinerek beslenme sorununa kalıcı bir çözüm bulmak hedefiyle, küçük çaplı bir mama üretim tesisi kurulması fikrini gündeme getireceğiz. Kabul görmesi durumunda, hayvansever yurttaşlarımızla birlikte, tüketimde kullanılan yemeklerin fazlasının parçalanması, içerisine yararlı bakterilerin dahil edilmesi, yeterli süre ve sıcaklıkta ürünlerin mayalanmasıyla sokakta yaşayan canlıların tüketimine uygun mamalar üreten bir tesis kurulacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle Türkiye’nin önemli bir sorunu haline gelen sokak canlılarının beslenmesine kalıcı bir çözüm bulmayı hedefleyecek. Sahipsiz hayvan olmasın diye mücadele edecek, sahipsiz hayvanların sahibi olacağız.

 

  Gelişen Sosyal Hayat

Kültür-sanat projeleri

 Kültür-sanat projeleri

 Miras Kocaeli

3 bin yıllık tarihe sahip ve pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan kentimizdeki tarihsel ve mimari dokuyu yeniden canlandıracak, eski eserlerin restorasyon ve renovasyonunu bilimsel ve estetik kriterleri göz önüne alarak gerçekleştireceğiz. Antik mimari eserleri korur ve ziyarete açarken, son döneme ait kültür varlıklarını halkın kullanıma açacağız. Vatandaşlarımız tarihi dokuyla iç içe sosyalleşme imkanına kavuşacak.

 Kültür-sanat politikası ve kültür merkezleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hak odaklı, destekleyici, zemin hazırlayan, kapsayıcı, katılımcı ve eşitlikçi bir anlayışla bir kültür politikası üretecek ve bu kapsamda sanatçıyı, sanat üretim süreçlerini ve sanat eserini talep edenleri destekleyecek. 30 yıl önce yapılmış Süleyman Demirel Kültür Merkezi dışında, kültür müzik tiyatro, sanatsal faaliyetler için yapılmış tek bir merkezimiz yok! Öncelikle il merkezine yapılacak dünya standartlarında bir büyük kültür merkezi, ayrıca bütün ilçelerimize çok işlevli kültür merkezleri yapacağız.

 Kocaeli Kent Müzesi

3 bin yıllık tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kocaeli’ye, tarihinin büyüklüğüne denk boyutlarda bir kent müzesi kazandıracağız.

 Kocaeli Kitaplığı

Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde, kent tarihine ilişkin araştırma çalışmaları yapılarak Kocaeli’nin tüm ilçelerinin tarihini içeren bir kent kitaplığı oluşturulacak. Tarih, antropoloji, sosyoloji, ekonomi ve siyasete ilişkin verilerin derleneceği bu kitaplar, sözlü tarih çalışmalarından elde edilen verilerle de zenginleştirilecek.

Sanayi Tarihi Müzesi

 Sanayi Tarihi Müzesi

Türkiye sanayinin merkezi olan Kocaeli’nde bugüne kadar bir Sanayi Tarihi Müzesi kurulmamış olması şaşırtıcı... Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentteki sanayi tesislerinin desteğiyle Kocaeli’nin sınai kalkınma serüvenini bir müzeye taşıyacak. Müzede farklı sektörlerden firmaların dünden bugüne evrimi, makineler, bant sistemleri, üretim araçları sergilenecek. Ne yazık ki artık faaliyette olmayan, dünya markası Hereke halıların üretildiği fabrikanın bir bölümünü de bu müzemizde canlandırılacak. SEKA’dan kalan yadigarları da bu müzede sergileyeceğiz. Müze için gerekli tüm finansmanın iş dünyası dernekleri tarafından karşılanması hedeflenecek. Müzenin Fuar Merkezi bünyesinde yer alması için proje çalışmaları hemen başlatılacak.

 Kocaeli’ni kongre turizminin çekim merkezi yapacağız

Kongre turizmi katma değeri yüksek bir sektör. Kocaelimiz ise kongre merkezi olabilecek gelişmişlik düzeyine sahip bir büyükşehrimiz. Dünya standartlarında bir kongre merkezini Gebze’de hizmete açarak turizm ve otelcilik sektöründeki firmalarla işbirliği içinde, kentimizi kongre turizminin cazibe merkezi haline getirmeyi hedefleyeceğiz. Bilim, teknoloji, bilişim, ağır sanayi başta olmak üzere, uluslararası kongrelerin kentimizde yapılabilmesi için gerekli tanıtım çalışmalarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi üstlenecek.

 

 

Yeşil-siyah efsane süper lig’de yerini alacak

 Yeşil-siyah efsane süper lig’de yerini alacak

Türk futbol tarihinin efsane takımlarından biri olan, aynı zamanda bir futbolcu fabrikası gibi çalışan Kocaelispor, bundan böyle üvey evlat muamelesi görmeyecek. Kentimizin iftiharı kulübümüzü Süper Lig’e taşımak için büyükşehir belediyesi olarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Tüm sivil toplum kuruluşlarını, kentimizde faaliyet gösteren işletmeleri, halkımızı bir araya getirecek, kulübümüze gerekli maddi desteği sağlayacağız. Ve asla, bir kez daha Kocaelispor’u siyasi hesaplara ve husumetlere kurban etmeyecek mali bir yapıya kavuşturacağız.

 

 

Spor ve halk sağlığı

 Spor ve halk sağlığı

 Engelsiz halk sporu

Spor merkezlerinde ve parklarımızda engelli yurttaşlarımızın periyodik spor yapmalarını sağlayacak ortamlar hazırlayacak ve eğitmenler gözetiminde hem fiziksel hem de zihinsel fonksiyonlarını geliştirmeyi hedefleyeceğiz. Engelli yurttaşlarımızın gereksinimlerini belirleyecek uzmanlar tarafından özel programlarla farklı sportif etkinliklere katılımlarını sağlayacağız.

 Parklar sabah sporunun merkezi olacak

İş saatleri öncesinde her yaştan yurttaşımızın katılacağı sabah sporu etkinlikleri düzenleyeceğiz. Parklarda gerçekleştirilecek bu etkinlikler, uzman eğitmenler tarafından programlanacak. Sabah sporuna aksatmadan katılan vatandaşlarımıza eşofman, spor ayakkabısı gibi çeşitli ödüller vererek katılımı ve farkındalığı artıracağız.

 Amatör ruhu canlandıracak ve gençlerimizi spora teşvik edeceğiz

Başta kolektif sporlar olmak üzere gençlerimizin amatör sportif faaliyetlere katılımını artırmak amacıyla Spor Müdürlüğümüz ve mahalli spor kulüplerimizin işbirliğinde çalışmalar yürüteceğiz. Mahalli düzeyde gençlerimizin sportif faaliyetlere katılımını artırarak uyuşturucu ve benzeri kötü alışkanlıklardan uzak tutacak, ortaklaşmacı duygularını geliştireceğiz. Her branşta amatör spor kulüplerine destek olacağız.

 Yeni spor tesisleriyle spor sevgisini çeşitlendireceğiz

Her ilçemizde basketbol, voleybol, hentbol gibi takım sporlarının yapılabileceği spor kompleksleri açacağız. Bu merkezlerimizde amatör spor kulüpleri antrenmanları yapabileceği gibi, farklı sporlara ilgi duyan gençlerimiz alanının uzmanları tarafından eğitilecek. Bireysel sporlara ilgi duyan gençlerimiz için de, talepler doğrultusunda kurslar açacağız.

Her ilçemizde bisiklet yolları olacak

 Her ilçemizde bisiklet yolları olacak

Kısa mesafe ulaşımda bisiklet kullanımı teşvik etmek, ulaşımda karbon salınımını azaltmak, daha sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla, uygun olan her bölgede bisiklet yollarını kullanıma açacak, çok cüzi fiyatlarla bisiklet kiralama terminalleri kuracağız. Bisiklet yolu boyunca mobil ikram araçlarıyla bisiklet kullanan yurttaşlarımıza ikramlarda bulunacağız.

 Körfez’i su sporlarının merkezi yapacağız

İzmit Körfezi pek çok su sporu için çok uygun bir coğrafya... Başta kürek, kano, optimist olmak üzere su sporlarına ilgiyi artırmak için tesisler kuracak, gençlerimizin bu sporlara yönelmesi için özendirici çalışmalar yürüteceğiz. Pilot çalışmalarımızı spor kulüpleriyle birlikte başlatacak ve iki yıl içinde ulusal şampiyonalar düzenlemeyi hedefleyeceğiz. Yat limanı, marina ihtiyacını uygun yerde çevreci bir anlayışla çözeceğiz.